Gävleborg

Tjuven Nils Matsson, Bollnäs 1648

En dom ifrån Bollnäs socken över Anders Larsson i Hamre, Jöns Larsson i Backen och Måns Jönsson i Frelga, som har gått i borgen för tjuven Nils Matsson, som har stulit 20 daler silvermynts värde ifrån kyrkoherden.

Och nu emellertid är han rymd, som vidare av själva tingsrannsakningen är till att se.

Resolution:

Anders Larsson, Jöns Larsson och Måns Jönsson skola gälda hans sak som de har borgat för och ge målsäganden sitt igen.

Och dessutom böta tre gånger så mycket som tjuvnaden är värderad för.

Stockholm den 11 november 1648.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:2 bild 18.