Trollkonan Hällie Nilsdotter, Lit 1653

En dom från Lits socken i Jämtland över en Trollkona, Hällie Nilsdotter, som bekänner sig varit i Helvete.

Hon har en dräng den hon kallar Satans anhang, Sjul benämnd, vilken hon har brukat uti denna okristliga handel.

Mångas boskap förgjort såsom och till detta sitt förehavande övat slemma läsningar, är och för denna sin last tillförande Tingslaget förvist.

Har även beskyllt åtskilliga andra för trolldom och det ej kunnat övertyga och de däremot träget neka som av Tingsrannsakningen vidlyftigare är att se.

Resolution:

Hällie kan icke benådas, utan skall androm till sky och varnagel först halshuggas och sedan brännas på bål.

De andra som hon har beskyllt för trolldom blir för hennes tillmäle frikända.

Stockholm den 4 november 1653.

Länsstyrelsen i Härnösands län, DIIa:2 bild 34.