Unga drängarna Anders Jönsson och Johan Johansson, Hedesunda 1731

En vid ordinarie tinget med Färnebo och Hedesunda socknar insända rannsakning och fällda dom den 1 oktober över unga drängarna Anders Jonsson och Johan Johansson, för att de har ett varandra var sitt slag i kyrkan.

Därför är de dömda av Tingsrätten i förmåga av Kgl. Majt:s Förordning, daterat den 22 december 1686, att böta 100 daler silvermynt eller i brist av böter avstraffas med 6 gatlopp eller en månads fängelse på vatten och bröd.

Kgl. HR prövar för skäligt att gilla Häradsrättens utslag, att såvida Anders Jönsson och Johan Johansson inte förmår att betala ålagda 100 daler silvermynts böter, istället plikta med 14 dagars fängelse på vatten och bröd av berörda Förordning.

Dessutom undergår vardera en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Stockholm den 15 januari 1731.

Efter förgånget korpralstraff och kyrkoplikten, är dessa delinkventer intagna till Guds församlings gemenskap.

Hedesunda den 2 april 1731.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 27.