Uppsyningsman Erik Dahlin, Valbo 1697

Kgl. Rättens resolution på en ifrån Hille och Valbo socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över Erik Dahlin, som varit uppsyningsman och ladugårdsdräng hos herr Generalmajoren och landshövdingen, Välborne Carl Gustaf Frölich, on nu blivit anklagad för begången otrohet under sin varande tjänst vid Kungsladugården i Valbo.

Kgl. Rätten befinner av den hållna rannsakningen, hur såsom herr Carl Gustaf Frölich, låtit anklaga sin före detta uppsyningsman och ladugårdsdräng vid Kungsladugården i Valbo, Erik Dahlin, för det han utom sitt herrskaps vetskap, lov och minne sålt av det som varit anförtrott åt honom.

Såväl 6 tunnor korn, så väl som hö, halm, humle och agnar till 156 daler 16 öre kopparmynts värde samt förskingrat pengarna och använt till sin egen nytta, vilket Dahlin tillstår och bekänner.

Häradsrätten dömer Erik Dahlin i förmåga av Kgl. Majt:s förordning om Adelns tjänares avstraffande, som deras medel under händer har haft, och med någon skuld eller otrohet beträdas, av den 6 mars 1669, såsom för annan tjuvnad, efter Kgl. Straffordningen, att plikta med gatlopp, så väl för själva tjuvnaden, såväl tredubbla böter, efter han inte orkar boten.

Och emedan Dahlin tagit och sålt olovligen av det som han har blivit anförtrott, till 156 daler 16 öre kopparmynt, själva stölden, och sedan böta 3 gånger så mycket.

Orkar han inte böterna, så pliktar han för själva stöldens värde med 5 gatlopp.

Stockholm den 6 februari 1697

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 18.