Vargeringskarlen Johan Envallius, Boteå 1799

En insänd rannsakning och fällda utslag ifrån Boteå Häradsrätt den 29 juli 1799 över förra vargeringskarlen Johan Envallius, vilken har två gånger tidigare blivit straffad för stöld, även en gång för inbrott.

Han är nu förklarad skyldig att natten emot den 6 april har brutit upp ett fönster ifrån till bondens Per Anderssons förstugukammare i Näs (Ytterlännäs) och gått in och stulit persedlar till ett värde av 10 riksdaler 32 skillingar.

Därför har Häradsrätten dömt Envallius att straffas med 29 par spö, tre slag av paret och sedan han har undergå uppenbar kyrkoplikt i Ytterlännäs sockenkyrka, ska han sändas till någon av Kronans fästningar att hålla till allmänt arbete under 5 års tid.

Per Anderssons stulna persedlar har inte kommit till rätta och han har inte yrkat på någon ersättning vid Häradsrätten.

För den skull prövar Kgl. Rätten för rättvist i förmåga av 40 kap. 3 och 6 §§ Missgärningsbalken samt Kgl. Breven av den 1 april 1773 och 25 januari 1782 att Envallius skall avstraffas med 29 par spö, tre slag av paret och undergå tre söndagars kyrkoplikt i Ytterlännäs sockenkyrka.

Därefter ska han sändas till någon av Kronans fästning att hållas till arbete under 5 år.

Befälhavaren på fästningen skall efter hans tid meddela Kgl. Hovrätten hur Envallius har skött sig under arbetstiden om han bör friges eller hållas kvar under en längre tid.

Stockholm den 20 augusti 1799.

Den 13 september order jämte utslag till Bergqvist om straffets verkställande.

Den 30 september fångpass till Kristianstad.

Dito fångpasset avsänt till länsman Asplund.

Dito Brev till kommendanten i Kristianstad.

Den 26 oktober 1799 utsänd bevis om verkställigheten åter kommendanten.

Att vargeringskarlen Johan Envallius enligt Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag den 20 augusti å denna dag blivit avstraffad för stöld och inbrott med 29 par spö, tre slag av paret. Det intygar Undroms Tingsställe i Boteå härad den 28 september 1799, Johan Asplund, Elias Sundholm och Erik Mårtensson i Klen.

Att förra vargeringskarlen Johan Envallius till följe av Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag av den 20 augusti i Ytterlännäs sockenkyrka undergått uppenbar kyrkoplikt tre söndagar i rad och blivit behörigen absolverad, intygas av Ytterlännäs den 13 oktober 1799, Israel Edenmark, komminister i Ytterlännäs.

Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag av den 20 augusti över förra vargeringskarlen Johan Envallius, som för 3:e resan stöld blivit dömd till 29 par spö, tre slag av paret och att undergå 3 söndagars uppenbar kyrkoplikt.

Samt fästningsarbete dristar jag i djupaste ödmjukhet överlämna tillika med bevis, att berörda utslag vad kropps- och kyrkoplikten angå blivit behörigen verkställd och Envallius efter Eder nåds förpassning härifrån avsänd till fästningsarbete den 14 i denna månad. Framhärdar med högsta vördnad, Nora den 24 oktober 1799, Erik Bergqvist.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 100.