Västgöten Lars Larsson Hessle, Söderhamn 1711

En rannsakning och dom ifrån Rådhusrätten i Söderhamn av den 14 och 16 december förra året, över västgöten Lars Larsson Hessle, vilken förutom det han i många år skall fört ett oregerligt leverne med sin hustru Helena Eriksdotter, befinns den 6:e mars, då hans hustru sökt sin undflykt och beskydd hos sin bror Claes Hasselquist, löpt efter henne och med svåra undsägelser hotat henne till livet.

Samt sedan de flyktat därifrån till borgaren Pål Malms hus, följt efter henne, och som dörren var stängd, så att han inte kunde kom, dragit sin kniv och brutit sönder ett fönster ur väggen och kröp in.

Med kniven i högsta hugg stått över hustruns huvud, förbannade sig att innan aftonen skulle han dräpa henne, men dock ej kommit at göra någon skada, emedan vakten kommit och satt honom i arresten.

Även befinns insänd rannsakning och utslag av extra ordinarie tingen i Söderala och Mo tingslagar den 7 och 9 mars, att Hassle, så väl uti Olof Olofssons gård i Kyrkbyn, som sedermera uppå Sandarne vid Ljusne älv, av hat och ondska misshandlat sin hustru och gett henne två örfilar samt dragit henne i håret så hon blev blodig.

Därför sakfällde Tingsrätten honom för de två pustas och ett hårdrag till tre gånger 3 marker silvermynts böter, vilka fördubblas i förmåga av det 19 kap. i sårmålabalken men för det övriga Lars Hessle näpst sin hustru skäligen och för dess ”stursiga och styfwa sinne”, är han i följe av föregående kapitel och balk för saklös förklarad.

Vad vidkommer den våldsamhet Lars Hessle begått i Söderhamn, så har Rådhusrätten, för det han emot det 1 och 3 kap. Edsöresbalken Stadsl. Brukat hus och hotat dräpa sin hustru i gården, erkänt honom ha brutit edsöre och att därför böta efter det 26 kap. i samma balk, målsägaren 60 marker, Konungen 60 marker och staden 40 marker.

Resolution:

Såsom Tingsrättens fällda utslag över Lars Hessle på lag och goda skäl är grundat, finner alltså den Kgl. Rätten skäligt att gilla och stadfästa.

Men beträffande det övervåld som han har begått på borgaren Pål Malms hus, så ehuru väl han i vredesmod följt efter sin hustru som tagit sin flykt dit och med våld utbrutit fönstret och sedan kröp in i stugan, och i uppsåt att hantera henne illa.

Helst som han hotat livet ur henne med kniven.

Men eftersom han inte tillfogade henne vidare skada med varken blånad eller blodvite denna gång, prövar Kungl. Rätten för rättvist, Rådhusrättens utslag så vida att ändra, att Lars Hessle skall i förmåga av det 4 kap. Edsöresbalken Stadsl. Böta 40 marker silvermynt.

Men orkar han inte böterna, så skall han sig själv till välförtjänt näpst avstraffas med tre gatlopp.

Västerås den 6 april 1711.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:14 bild 25.